Den europæiske varemærkemyndighed OHIM har på vegne af Thisted Kommune registeret ordmærket ‘Cold Hawaii’. Det drejer sig om Nice klassifikationerne 35 og 41. Friends of Cold Hawaii har af Thisted Kommune fået til opgave at administrere ‘Cold Hawaii’. Ønsker du at benytte ordmærket ‘Cold Hawaii’ kan du ansøge her. 

Friends of Cold Hawaii er af den opfattelse, at så mange som mulig skal have glæde af ordmærket. Nærværende skal derfor ikke opfattes som et forsøg på at begrænse dine muligheder. Vi ønsker derimod a) at give dig adgang og hjælp til at få mest mulig ud af brugen af ordmærket, og b) at sikre at du i lighed med alle andre nu og fremover kan benytte ‘Cold Hawaii’. 

Vedrørende Nice klassifikationerne: 

35: Annonce- og reklamevirksomhed, salgsfremmende virksomhed og marketing; Udarbejdelse af annoncer og reklamer; Udgivelse af annonce- og reklamelitteratur; Udarbejdelse og gennemførelse af medie- og reklamekampagner og -koncepter; Udarbejdelse og indrykning af annoncering; Udarbejdelse af reklamerubrikker; PR-virksomhed; Planlægning og arrangering af messer, udstillinger og præsentationer med økonomiske eller reklamemæssige formål; Planlægning vedrørende annonce- og reklamevirksomhed; Salgsfremmende foranstaltninger for andre; Skrivning af reklametekster; Spredning af reklamemateriale; Udendørs avertering; Udlejning af reklameplads; Sekretariatsvirksomhed; Annonce- og reklamevirksomhed via alle former for offentlige kommunikationsmidler; Arrangering af annonce- og reklamevirksomhed; Layout til reklamemæssige formål; Marketing; Organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; Publikation af reklametekster.

41: Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Arrangering og ledelse af konferencer, workshops, symposier og sportsarrangementer; Arrangering af præsentationer med uddannelsesformål, spil, udstillinger med kulturelt sigte, udstillinger med underholdningsformål, sportsturneringer, sportsbegivenheder, koncerter, konferencer vedrørende kulturelle aktiviteter, musikbegivenheder, instruktionskurser, Luft shows, udstillinger med uddannelsesmæssigt sigte, konkurrencer, fritidsaktiviteter, foredrag, musikunderholdning, videnskabelige møder og fritidsaktiviteter for grupper.

Kontakt os idag.